Modernizace a restrukturalizace sociálních služeb v ČR
studie vybraných oblastí
logo cost logo FSS MU
  • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
  • senior, pečovatelka, charita
  • Komunitní centrum, DROM, romské středisko
  • senior, dobrovolník
  • Komunitní centrum, DROM, romské středisko

Aktuálně

19.11.2015: Závěrečná konference projektu

Výstupy projektu „Modernizace a restrukturalizace sociálních služeb v ČR: studie vybraných oblastí“ budou prezentovány na závěrečné konferenci Sociální práce a sociální služby, která se uskuteční dne 19. listopadu 2015 v Brně. Více informací ZDE.

O projektu

Cílem projektu je prostřednictvím případových studií představit sou-časné pojetí a trendy poskytování sociálních služeb zaměřených na seniory, děti a sanaci rodin s dětmi.